SROVOZ

Chào mừng bạn tới VOZ Thích Khổ Dâm :)

->Truy Cập<-


SROVOZ ONLINE

Thông Tin Mới Nhất

SROVOZ ONLINE

Thông Tin Server

Rates

Races: CH
Max Level: 90
Exp Rate: 1x
Drop Rate: 1x
Gold Drop Rate: 1x
AlChemy
+1: 99%
+2: 70%
+3: 50%
+4: 30%
+5: 20%
+6: 10%
+7: 3%
+8: 1%
+9...+12: Random
PC Limit: 6
IP Limit: 12

Times

Server Time:
Thời gian CTC: 20h Chủ Nhật
Đăng Ký CTC: Chủ Nhật Hàng Tuần
Đấu Trường:20h20 T2-T3-T4-T5-T6
Event Big Trade: 21h Thứ 3
Event Boss Job: 21h Thứ 6

History

Công Thành Chiến
Hoa Điền: No Guild
Trường An: DangCongSan - Tax: 9%
Sơn Tặc Trại: No Guild
Kill Boss
Xin Lỗi , Hiện Không Có Bản Ghi Nào!
Nghề Nghiệp
65
Thief
90
Hunter
22
Trader

Các Lớp Nhân Vật

Chat Thế Giới

Khu vực chat [Yêu cầu đăng nhập]

    Xin Chào

    Vui Lòng Chờ...